«Η συμμετοχή των γυναικών στο ευρωκοινοβούλιο: Ενίσχυση των πολιτικών ισότητας

Η συμμετοχή των γυναικών στο ευρωκοινοβούλιο: Ενίσχυση των πολιτικών ισότητας

Σάββατοy, 3 Μαρτίου, 2019

Την υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων την Βουλή και την Ευρωβουλή , καθώς και τη παντελή απουσία πολιτικών και μέτρων στήριξης της συμμετοχής των γυναικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημείωσαν οι συμμετέχοντες/ουσες σε ημερίδα με θέμα «Η συμμετοχή των γυναικών στο ευρωκοινοβούλιο: Ενίσχυση των πολιτικών ισότητας» την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Ισότητας Υπατία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31/3/2019 στην Λεμεσό .

Στην ημερίδα συμμετείχαν η Επίτροπος Ισότητας Ιωσηφίνα Αντωνίου , οι πρώην και νυν ευρωβουλεύτριες Ελένη Θεοχάρους Ελένη Μαύρου και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, και οι υποψήφιες ευρωβουλευτριες Τζωρζτια Κωνσταντίνου, Κατερίνα Χριστοφίδου και Μαρίνου Βασιλείου οι οποίες κατέθεσαν τις απόψεις εμεπιρίες και προτάσεις τους

Στην ημερίδα συζητήθηκαν οι δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την λήψη μέτρων για την πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών οι οποίες προκύπτουν από :

- την Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων σε βάρος της Γυναίκας CEDAW ( 1979)
- το ψήφισμα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του 1990 ECOSOC E/RES/1990/15 (1990 ) για τον στόχο του 30% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις έως το 1995 και 50% έως το 2000
- την Διακήρυξη της Διάσκεψης του Πεκίνου για τις Γυναίκες τον στόχο της «ισορροπίας των δύο φύλων» σε δημόσιες θέσεις
-το Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες , την ειρήνη και την ασφάλεια ( 2000), το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 66/130 σχετικά με τις γυναίκες και την πολιτική συμμετοχή (2011)

Σημειώθηκε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Συμβούλιο Υπουργών αρκέστηκε στη έκδοση Σύστασης για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (96/694/ΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα που υιοθέτησε στις 13 Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, υποστηρίζει ότι για να εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών συνδυασμών και των ύπατων αξιωμάτων της ΕΕ, χρειάζονται δεσμευτικά μέτρα και κυρώσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο καλούσε τα πολιτικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη να καθιερώσουν σύστημα ποσοστώσεων για τους καταλόγους υποψηφίων για τα κομματικά όργανα και για τις εκλογές σημειώνοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα στήριξης και χρηματοδότησης των γυναικείων οργανώσεων καθως επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και ισόρροπη κάλυψη των ανδρών και των γυναικών υποψηφίων στις εκλογές και να ενθαρυνεται η προβολή των γυναικών γυναικών πολιτικών ως προτύπων.

Το Ίδρυμα Ισότητας Υπατία διαπιστώνει ότι η Κύπρος ολοένα και διολισθαίνει και στους παγκόσμιους δείκτες ισότητας . Σύμφωνα με την μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του 2018 για την ισότητα των φύλων, η Κύπρος κατατάσσεται στην 92η θέση από τις 149 χώρες, υποχωρώντας από τη 69η θέση που βρισκόταν το 2006. Ειδικότερα στον δείκτη πολιτικής ενδυνάμωσης κατατάσσεται στην 120η θέση έναντι της 95ης θέσης του 2006.

Η Κύπρος δεν έχει υιοθετήσει κανένα στόχο για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εθνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πολιτική στήριξης των γυναικών, καμμάι εκστρατεία διαφώτισης , κανένα μέτρο προς την κατευθυνση της κάλυψης των γυναικών από τα ΜΜΕ ούτε και Μηχανισμός παρακολούθησης της συμμετοχής των γυναικών στις ευρωεκλογές ή στην υλοποίηση τέτοιων πολιτικών .

Γυναικείες οργανώσεις, φορείς, υποψήφιες και πρώην ευρωβουλεύτριες εξέφρασαν με τις τοποθετήσεις τους την ανάγκη εκλογής γυναικών ευρωβουλεύτριων ώστε η Κύπρος να βήματα μπροστά υλοποιώντας μια δημοκρατική απαίτηση.

31/3/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΤΙΑ

Πρόσκληση Ημερίδας